Villkor för användning av webbplatsen

1. Villkor
Genom att gå in på denna webbplats, som är tillgänglig från https://birthdaymessages.currentnewstimes.com/sv/, godkänner du att vara bunden av webbplatsens användarvillkor och samtycker till att du är ansvarig för att följa tillämplig lokal lagstiftning. Om du inte samtycker till något av dessa villkor är det förbjudet för dig att få tillgång till denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt och varumärkeslagstiftning.

2. Användningslicens
Tillstånd ges att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet på Födelsedag Hälsningars webbplats för personlig, icke-kommersiell genomgång. Detta är ett beviljande av en licens, inte en överföring av äganderätt, och enligt denna licens får du inte:

  • ändra eller kopiera materialet;
  • använda materialet för kommersiella ändamål eller för offentlig visning;
  • försöka omvända någon programvara som finns på Födelsedag Hälsningars webbplats;
  • ta bort någon upphovsrätt eller annan äganderättslig notering från materialet, eller
  • överföra materialet till en annan person eller “spegla” materialet på någon annan server.

Detta kommer att låta Födelsedag Hälsningar avsluta vid brott mot någon av dessa restriktioner. Vid uppsägning kommer även din rätt till visning att upphöra och du bör förstöra allt nedladdat material som du har i din ägo, oavsett om det är i tryckt eller elektroniskt format.

3. Ansvarsfriskrivning
Allt material på Födelsedag Hälsningars webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Födelsedag Hälsningar lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, och förnekar därför alla andra garantier. Dessutom gör Födelsedag Hälsningar inga uttalanden om riktigheten eller tillförlitligheten i användningen av materialet på webbplatsen eller på annat sätt i samband med sådant material eller webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar
Födelsedag Hälsningar eller dess leverantörer kommer inte att hållas ansvariga för eventuella skador som uppstår i samband med användningen eller oförmågan att använda materialet på Födelsedag Hälsningars webbplats, även om Födelsedag Hälsningar eller en auktoriserad representant för denna webbplats har underrättats, muntligt eller skriftligt, om möjligheten av sådana skador. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för tillfälliga skador, dessa begränsningar kanske inte gäller för dig.

5. Revideringar och felskrivningar
Materialet på Födelsedag Hälsningars webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Födelsedag Hälsningar lovar inte att något av materialen på denna webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Födelsedag Hälsningar kan när som helst ändra materialet på sin webbplats utan föregående meddelande. Födelsedag Hälsningar gör inget åtagande att uppdatera materialet.

6. Länkar
Födelsedag Hälsningar har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess webbplats och ansvarar inte för innehållet på sådana länkade webbplatser. Förekomsten av en länk innebär inte att Födelsedag Hälsningar godkänner webbplatsen. Användningen av en länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av webbplatsens användarvillkor
Födelsedag Hälsningar kan när som helst och utan föregående meddelande ändra dessa användarvillkor för sin webbplats. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den aktuella versionen av dessa användarvillkor.

8. Din integritet
Vänligen läs vår integritetspolicy.

9. Tillämplig lag
Alla anspråk relaterade till Födelsedag Hälsningars webbplats ska regleras av lagarna i se utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser.