Vilkår og betingelser

Velkommen til Bursdagshilsener!

Disse vilkårene beskriver reglene og forskriftene for bruk av Bursdagshilseners nettsted, som ligger på https://birthdaymessages.currentnewstimes.com/no/.

Ved å gå til dette nettstedet antar vi at du godtar disse vilkårene. Ikke fortsett å bruke Bursdagshilsener hvis du ikke godtar å følge alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Følgende terminologi gjelder for disse vilkårene, personvernerklæringen og ansvarsfraskrivelsen og alle avtaler: “Klient”, “Du” og “Din” refererer til deg, personen som logger på dette nettstedet og er i samsvar med selskapets vilkår og betingelser. “Selskapet”, “Osselves”, “We”, “Our” og “Us”, refererer til vårt selskap. “Party”, “Parties” eller “Us” refererer til både klienten og oss selv. Alle vilkår refererer til tilbudet, aksept og behandling av betaling som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår bistand til klienten på den mest hensiktsmessige måten for det uttrykkelige formålet å dekke kundens behov med hensyn til levering av selskapets oppgitte tjenester, i samsvar med og underlagt gjeldende lov i Nederland. Enhver bruk av terminologien ovenfor eller andre ord i entall, flertall, store bokstaver og/eller han/hun eller de, anses som utskiftbare og refererer derfor til det samme.


Informasjonskapsler
Vi bruker bruk av informasjonskapsler. Ved å få tilgang til Bursdagshilsener godtok du å bruke informasjonskapsler i samsvar med Bursdagshilseners personvernerklæring.

De fleste interaktive nettsteder bruker informasjonskapsler for å la oss hente brukerens detaljer for hvert besøk. Informasjonskapsler brukes av nettstedet vårt for å gjøre det mulig for enkelte områder å gjøre det lettere for folk som besøker nettstedet vårt. Noen av våre tilknyttede/annonseringspartnere kan også bruke informasjonskapsler.


Tillatelse
Med mindre annet er angitt, eier Bursdagshilsener og/eller dets lisensgivere immaterielle rettigheter for alt materiale på Bursdagshilsener. Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan få tilgang til dette fra Bursdagshilsener for ditt eget personlige bruk underlagt begrensninger i disse vilkårene.

Du må ikke:

 • Publiser materiale fra Bursdagshilsener på nytt
 • Selg, leie eller underlisensier materiale fra Bursdagshilsener
 • Reprodusere, kopiere eller kopiere materiale fra Bursdagshilsener
 • Omfordel innhold fra Bursdagshilsener

Denne avtalen skal begynne på datoen for denne. Vilkårene våre ble opprettet ved hjelp av Generator for vilkår og betingelser.

Deler av dette nettstedet gir brukerne mulighet til å legge ut og utveksle meninger og informasjon på visse områder av nettstedet. Bursdagshilsener filtrerer, redigerer, publiserer eller anmelder ikke kommentarer før de er tilstede på nettstedet. Kommentarer gjenspeiler ikke synspunkter og meninger fra Bursdagshilsener, dets agenter og/eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunktene og meningene til personen som legger ut sine synspunkter og meninger. I den utstrekning det er tillatt i gjeldende lover, er Bursdagshilsener ikke ansvarlig for kommentarene eller for ethvert ansvar, skader eller utgifter som er forårsaket og/eller påført som følge av bruk av og/eller publisering av og/eller utseendet til kommentarene på dette nettsted.

Bursdagshilsener forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller forårsaker brudd på disse vilkårene.

Du garanterer og representerer at:

 • Du har rett til å legge ut kommentarene på nettstedet vårt og ha alle nødvendige lisenser og samtykker for å gjøre det;
 • Kommentarene invaderer ingen immaterielle rettigheter, inkludert uten begrensning opphavsrett, patent eller varemerke for tredjepart;
 • Kommentarene inneholder ikke ærekrenkende, injurierende, støtende, usømmelig eller på annen måte ulovlig materiale som er en krenkelse av personvernet
 • Kommentarene vil ikke bli brukt til å be om eller markedsføre forretninger eller skreddersy eller presentere kommersiell virksomhet eller ulovlig aktivitet.

Du gir herved Bursdagshilsener en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere alle kommentarene dine i alle former, formater eller medier.


Hyperkobling til innholdet vårt
Følgende organisasjoner kan koble til nettstedet vårt uten skriftlig forhåndsgodkjenning:

 • Offentlige etater;
 • Søkemotorer;
 • Nyhetsorganisasjoner;
 • Online katalogdistributører kan koble til nettstedet vårt på samme måte som de hyperkobler til nettstedene til andre oppførte virksomheter; og
 • Systemomfattende akkrediterte bedrifter bortsett fra å søke ideelle organisasjoner, kjøpesentre for veldedige formål og innsamlingsgrupper for veldedige formål som kanskje ikke hyperkobler til nettstedet vårt.

Disse organisasjonene kan lenke til hjemmesiden vår, til publikasjoner eller annen informasjon om nettstedet så lenge lenken: (a) på ingen måte er villedende; (b) ikke feilaktig innebærer sponsing, godkjenning eller godkjenning av den tilknyttede parten og dens produkter og/eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til den koblende partens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne andre lenkeforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

 • allment kjente forbruker- og/eller forretningsinformasjonskilder;
 • dot.com fellesskapssider;
 • foreninger eller andre grupper som representerer veldedige formål;
 • online katalog distributører;
 • Internett -portaler;
 • regnskaps-, advokat- og konsulentfirmaer; og
 • utdanningsinstitusjoner og bransjeforeninger.

Vi vil godkjenne lenkeforespørsler fra disse organisasjonene hvis vi bestemmer at: (a) koblingen ikke ville få oss til å se ugunstig til oss selv eller til våre akkrediterte virksomheter; (b) organisasjonen ikke har noen negative poster hos oss; (c) fordelen for oss av synligheten av hyperkoblingen kompenserer fraværet av Bursdagshilsener; og (d) lenken er i sammenheng med generell ressursinformasjon.

Disse organisasjonene kan koble til hjemmesiden vår så lenge lenken: (a) på ingen måte er villedende; (b) ikke feilaktig innebærer sponsing, godkjenning eller godkjenning av den tilknyttede parten og dens produkter eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til den koblende partens nettsted.

Hvis du er en av organisasjonene som er oppført i avsnitt 2 ovenfor og er interessert i å koble til nettstedet vårt, må du informere oss ved å sende en e-post til Bursdagshilsener. Vennligst inkluder ditt navn, organisasjonsnavnet ditt, kontaktinformasjon samt nettadressen til nettstedet ditt, en liste over eventuelle nettadresser du har tenkt å koble til nettstedet vårt, og en liste over nettadressene på nettstedet vårt som du ønsker å lenke. Vent 2-3 uker på svar.

Godkjente organisasjoner kan lenke til nettstedet vårt som følger:

 • Ved bruk av vårt firmanavn; eller
 • Ved bruk av den uniforme ressurslokatoren som er knyttet til; eller
 • Ved å bruke en annen beskrivelse av nettstedet vårt som er knyttet til, er det fornuftig i konteksten og formatet på innholdet på den koblende partens nettsted.

Ingen bruk av Bursdagshilseners logo eller andre kunstverk vil være tillatt for å koble sammen en lisensavtale uten varemerke.


iFrames
Uten forhåndsgodkjenning og skriftlig tillatelse, kan du ikke lage rammer rundt våre websider som på noen måte endrer den visuelle presentasjonen eller utseendet til nettstedet vårt.

Innholdsansvar
Vi er ikke ansvarlige for innhold som vises på nettstedet ditt. Du godtar å beskytte og forsvare oss mot alle krav som stiger på nettstedet ditt. Ingen kobling (er) bør vises på et nettsted som kan tolkes som injurierende, uanstendig eller kriminelt, eller som krenker, på annen måte krenker eller går inn for brudd på eller andre brudd på tredjeparts rettigheter.

Ditt personvern
Vennligst les personvernerklæringen


Forbehold av rettigheter
Vi forbeholder oss retten til å be om at du fjerner alle lenker eller en bestemt lenke til nettstedet vårt. Du godkjenner umiddelbart å fjerne alle lenker til nettstedet vårt på forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til å akseptere disse vilkårene og betingelsene, og det er til enhver tid knyttet til retningslinjene. Ved kontinuerlig å koble til nettstedet vårt godtar du å være bundet til og følge disse vilkårene og betingelsene.


Fjerning av lenker fra nettstedet vårt
Hvis du finner en lenke på nettstedet vårt som er støtende av en eller annen grunn, kan du kontakte og informere oss når som helst. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne lenker, men vi er ikke forpliktet til å svare deg direkte.

Vi garanterer ikke at informasjonen på dette nettstedet er korrekt, vi garanterer ikke at det er fullstendig eller nøyaktig; Vi lover heller ikke å sikre at nettstedet forblir tilgjengelig eller at materialet på nettstedet holdes oppdatert.


Ansvarsfraskrivelse
I størst mulig grad tillatt av gjeldende lov, utelukker vi alle fremstillinger, garantier og betingelser knyttet til nettstedet vårt og bruk av dette nettstedet. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

 • begrense eller utelukke vårt eller ditt ansvar for død eller personskade;
 • begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for svindel eller uredelig feilaktig fremstilling;
 • begrense noen av våre eller dine forpliktelser på noen måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov; eller
 • ekskludere noen av våre eller dine forpliktelser som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov.

Begrensningene og ansvarsforbudene i denne seksjonen og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt foregående avsnitt; og (b) styre alle forpliktelser som oppstår under ansvarsfraskrivelsen, inkludert forpliktelser som oppstår i kontrakt, i tort og for brudd på lovpålagt plikt.

Så lenge nettstedet og informasjonen og tjenestene på nettstedet tilbys gratis, er vi ikke ansvarlige for tap eller skade av noen art.